Osebna izkaznica

Naziv: ISO steklarstvo in gradbeništvo Ismet Hamzić s.p.
Naslov: MAGISTROVA 1, 1000 LJUBLJANA
ID.št.za DDV: SI61744743, davčni zavezanec

TRR: 03106-1000005980
Mat.št.: 5410806

Leto ustanovitve: 1989 (začetki segajo v leto 1984, ko je bilo prvotno ustanovljeno podjetje “KRISTAL”)
Št. zaposlenih: 8 redno