Izolacijska stekla

V sodobnih kakovostno izdelanih gradbenih objektih so toplotne izgube neželene. Želeno energetsko sliko pri stavbnem pohištvu na fasadnem pasu namreč dosežemo s sodobnimi profili, kakovostnimi tesnili in pravilno zasteklitvijo.

V modernih objektih je za kontrolirane toplotne izgube v večini primerov poskrbljeno, med tem ko v starejših objektih lahko slednje izgube bolje kontroliramo s pomočjo termoizolacijskih stekel in primernega tesnjenja.

Izolacijsko steklo je gradbeni izdelek za zastekljevanje, sestavljen iz dveh ali več steklenih plošč poljubnih lastnosti, ki so med seboj ločene z enim ali dvema medstekelnima prostoroma, napolnjenima z zrakom ali plinom. Da medstekelni prostor ne bi prepuščal vodne pare ali plinov so steklene plošče po robovih spojene z organskimi tesnili, ali pa so zavarjene.

V našem podjetju so vam na voljo termoizolacijska stekla sestavljena iz različnih debelin aluminijskih profilov, različnih debelin stekla, različnih vrst stekla v dvoslojni ali troslojni izvedbi.